Sjekkliste: Topp 10 ting arkitekten må huske på ved valg av inngangsdør

05.11.19 14:27

Har du egentlig tenkt på hvor viktige inngangsløsningene er for bygget du prosjekterer? Her er de 10 viktigste tingene du må tenke på.

Som arkitekt har du mye å tenke på når du prosjekterer. Vi ser ofte at valg av dører og inngangsløsninger ikke vies nok oppmerksomhet på et tilstrekkelig tidlig stadie. Da ender du fort opp med et kompromiss som går på bekostning av byggets funksjon, estetikk og ytelse (energi og innemiljø).

Denne huskelisten er laget på oppfordring fra en arkitekt. Vedkommende savnet en enkel veiledning til å velge rett dør. Med denne ønsker vi å hjelpe deg med å treffe de riktige beslutningene i tide, slik at du unngår å signere vekk bygg der dørene bærer preg av «det måtte bare bli sånn, dessverre».

Håper huskelisten kommer til hjelp – lykke til med prosjekteringen!

 

1. Brukerne

Hvem som i hovedsak skal bruke en automatisk dør, påvirker kravene til både funksjonalitet og personsikkerhet. Personsikkerhet er regulert i den styrende normen EN16005:2012. Hvordan døren skal sikres beror blant annet på hvilke personer som skal bruke den. I miljøer med høy andel barn, eldre eller mennesker med spesielle behov, øker kravene til personsikkerhet.

 

2. Personflyt

Det er lurt å gjøre en analyse av den antatte personflyten for bygningen, så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Hvor mange personer forventes å passere karuselldøren per dag, og hvordan fordeler trafikken seg utover døgnet? Er det en kryssende gangvei der eller kommer flyten rett forfra? Disse faktorene påvirker valget av karuselldøren, for eksempel når det gjelder antall vinger og dørens størrelse.

 

3. Karuselldørens plassering

Ordet «plassering» har flere betydninger når man har å gjøre med en karuselldør. Skal karuselldøren sitte i byggets ytre skall, som en del av fasaden, eller er en inntrukket posisjonering (med avstand mellom karuselldøren og fasaden) et bedre valg.

I tillegg til estetiske hensyn, bestemmes plasseringen normalt sett av hvordan skallsikringen skal være, hvilket formål karuselldøren har og hvordan personflyten ser ut.

 

4. Matte eller ferdig gulv

En moderne, automatisk karuselldør har mekanikken integrert i taket, hvilket betyr at den kan installeres på et ferdig, hardt gulv. Alternativet er å montere den på en innstøpt gulvring, noe som er et krav dersom det skal brukes matte i karuselldøren. Montering på et plant, hardt gulv medfører en raskere og enklere installasjon, og sikrer god drift av karuselldøren.

Alternativet med gulvring må planlegges på et tidlig stadie, da støp og avretting må utføres med høy presisjon. Tenk også på at matten du velger skal være godkjent etter personsikkerhetsstandarden EN16005:2012. Et av kravene er at ingen glipper eller hull skal være større enn fire milimeter.

 

5. Sidedør

I henhold til norske tilgjengelighetskrav, samt personsikkerhetsnormen EN16005:2012, må en automatisk karuselldør kombineres med en alternativ dør i nærheten. Dette kan være en slag- eller skyvedør. Vær oppmerksom på at utstrakt, feilaktig bruk av denne sidedøren kan påvirke energiforbruket og inneklimaet i entréområdet.

 

6. Antall vinger

Automatiske karuselldører leveres i ulike utførelser, avhengig av kapasitetsbehovet. Normalt kan du velge mellom to, tre eller fire vinger.

  • To vinger er vanlig på store karuselldører der man vil skape en så bred passasje gjennom døren som mulig. Den to-vingede karuselldøren er også den tetteste av de ulike typene.
  • Tre vinger får du på alt fra de minste, kompakte dørene til de absolutt største dørene.
  • Fire vinger brukes normalt sett i mindre karuselldører, men også ved adgangskontroll.

 

7. Beslag og adgangskontroll

Skal karuselldøren plasseres i skallet eller inne i bygget? Kreves det FG-godkjent låsenhet?

For tre- og firevingede karuselldører er nattstengningsdører et must om karusellen skal kunne låses med FG-godkjent låskasse (det lar seg ikke gjøre på en tovinget dør). Nattstengingsdørene fungerer som kurvede skyvedører på karuselldørens utside, og låses med en godkjent låsenhet.

Dersom det er krav til adgangskontroll i denne passasjen, velger du en adgangskontrollerende karuselldør. Denne skiller seg fra en standarddør med blant annet persondetekterende matter, kroppsscanner samt adgangskontroll. Karuselldøren kan utstyres med én- eller toveis adgangskontroll.

 

8.Brann- og rømningskrav

En karuselldør kan med fordel være en del av rømningsvei. For å imøtekomme kravene, kan det være nødvendig å utruste døren med innfellbare dørblader og/eller et nødbatteri (UPS).

 

9. Luftgardin

En karuselldør er den mest energieffektive automatiske entréløsningen. For ytterligere å redusere energibruken, og for å optimalisere inneklimaet, bør en varmluftsgardin installeres i eller ved karuselldøren. Den kan integreres i karuselldørens overdel, plasseres på dørens tak eller stilles som en søyle ved siden av inngangen til døren.

Varmluftsgardiner kan, avhengig av plassering, ha ulik utførelse i form og farge, men også etter hvilken energikilde den benytter. Det er vanlig å bruke en vannbåren variant, da den som oftest er mer energieffektiv.

 

10. Fremtidig service/vedlikehold

All dørautomatikk skal, i henhold til Maskindirektivet (MD2006/42/EC), underlegges vedlikehold som skal utføres etter gitte retningslinjer/direktiver og dokumenteres. Forsikre deg om at de automatiske dørløsningene du velger kan vedlikeholdes av en etablert partner.

 

New call-to-action