3 tiltak for et kostnadseffektivt bygg (ett er nytt for mange)

05.02.20 16:34

Slik kommer du uforutsette kostnader i forkjøpet. 

Ikke bare står bygninger for cirka 40 prosent av energibruken i Norge, de er også spekket med slitedeler og utstyr som krever konstant oppfølging. Med gode driftsrutiner kan du heldigvis unngå overraskelser – og spare store summer i samme slengen. 

 

1. Energioppfølging er et must 


Alle norske bygg skal tilfredsstille Byggteknisk forskrift, for tiden TEK17. Denne stiller blant annet minimumskrav til byggets energieffektivitet, og tallfester ytelseskrav for de ulike bygningsdelene. Det nye bygget oppfører seg forhåpentlig pent ved overlevering, men hvordan sikrer du at bygget presterer som planlagt når det er i full drift? 

Stiftelsen Miljøfyrtårn anbefaler å følge opp energiforbruket på denne måten: 

  • Etabler rutinemessig oppfølging av energiforbruket (EOS) ukentlig.
  • Bruk grafisk fremstilling av forbruket som funksjon av utetemperatur, og med særlig fokus på blant annet energi-temperatur-kurve og avvik.
  • Pek ut en ansvarlig person for denne oppfølgingen og sørg for opplæring. Bruk gjerne et automatisk webbasert system.

Energioppfølgning

 

2. Sats på forebyggende vedlikehold


Det kan være gøy med overraskelser, men innen bygningsdrift ønsker vi oss først og fremst forutsigbarhet. Enten du har et lager eller en butikk, er én av forutsetningene for å opprettholde normal drift er at bygget ditt fungerer som det skal. 

For hva skjer hvis dørene eller lagerportene plutselig slutter å virke?

  • Kundene går et annet sted
  • Produksjonen står stille
  • Inntekter går tapt

Dører og inngangsløsninger er imidlertid ikke de eneste sårbare bygningselementene. Tenk om ventilasjonsaggregatet tar kvelden midt på sommeren eller vinteren, eller om mus og rotter gnager på ledninger eller inntar kantinekjøkkenet. Bygninger er ofte komplekse saker, og det kan være kort vei fra god kok til full stans. Løsningen? 

Forebyggende vedlikehold. 

Selv om du aldri kan helgardere deg, er det avgjørende å håndtere problemer før de faktisk blir problemer. Det fine er at dette krever minimalt med innsats fra din side. Hel- eller delautomatiserte vedlikeholdsportaler er blitt normen for de aller fleste funksjonsgrener i og rundt et moderne bygg. 

Forebyggende vedlikehold


Mens vi venter på at kunstig intelligens tar over styringen fullstendig, anbefaler vi at du sjekker hva leverandørene dine tilbyr av automatisert oppfølging. Her gjelder det å tenke bredt – alt fra skadedyrkontrollører til heisleverandører har online-portaler som gir status på utstyret i og rundt bygget ditt. 

Les mer: ASSA Abloy e-maintenance™ – All informasjon om adgangsløsningene tilgjengelig på ett sted. 

 

3. Kutt kostnader med Miljøavtalen


Et miljøvennlig bygg forutsetter miljøvennlig drift, og både eier og leietaker kan tjene på å skape en grønnere arbeidsplass. Norsk Eiendom lanserte nylig Miljøavtalen, en revidert versjon av det som tidligere het «Grønne leieavtaler». Dette er en frivillig ordning der utleier og leietaker blir enige om at bygget oppgraderes i leieperioden, mot at de fordeler investeringskostnadene i henhold til hvem som sparer på de aktuelle tiltakene. I Miljøavtalen heter det blant annet: 

«Utleier og leietaker skal samarbeide om å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden. Med hevet miljøstandard menes økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og redusert utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold. Partene ønsker også å bidra til forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet i leieobjektet.»

Avtalen sier også at partene skal tilstrebe «miljømessig gunstige løsninger» i bruk, drift og vedlikehold av leieobjektet og eiendommen.

Miljøavtalen legger opp til at leietaker skal følge én av to standarder: Miljøfyrtårn-sertifiseringen og BREEAM-in-use. Disse kan like godt benyttes av den som eier og bruker egen bygning, så et utleier/leietaker-forhold er på ingen måte noen forutsetning for å gjøre miljøtiltak i bygget ditt. 

For øvrig kreves det ingen sertifisering for å bruke sunn fornuft. Fyll oppvaskmaskinen helt opp, meld inn brannfarlige forhold, gjør jevnlig alle ansatte og brukere oppmerksomme på gode miljørutiner og gjør det enkelt å spare ressurser. Hvorfor ikke ta et allmøte og høre om brukerne selv har noen gode forslag? De har garantert innsikt i noe du ikke har tenkt på. 

 

Lykke til! 

 

New call-to-action