Kan automatiske dører redusere energibruken på kjøpesenteret?

27.09.18 10:18

En nederlandsk studie viste at du med riktig dør kan redusere energibruken med 43 prosent!

Hvis du går gjennom en shoppinggate, vil du legge merke til hva vi liker å kalle en «åpen dør-filosofi». Butikker har dørene på vidt gap fordi man tror at en åpen og barrierefri dør tiltrekker seg flere kunder. Men hva en åpen dør bringer av ekstra salg til butikken, vil muligens gå tapt i energiforbruk.

Det hele er enkel matematikk – holder du døren åpen hele dagen, må du såklart heve energiforbruket for å opprettholde samme behagelige temperatur. Når døren står åpen, raser varm luft ut og kald luft inn. Det kan bli dyrt i lengden.

En studie av Cauberg Huygen (2009) utført på vegne av det nederlandske finansdepartementet undersøkte potensielle økonomiske- og energibesparelser som butikker kan dra nytte av når de installerer automatiske dører. I samme studie undersøkte de også om automatiske dører hadde noen effekt på kundeatferden. Et apotek i Amsterdam ble valgt ut som sted for studien. De testet først ut energiforbruk med en vanlig manuell dør, dernest med en automatisk dør med luftgardin.


Reduserte energiforbruket med 43 prosent

Studien vurderte energiforbruket basert på blant annet apotekets gass- og strømmålere. Etter å ha installert den nye automatiske døren ble det avdekket at de sparte omtrent 43 prosent av sitt energiforbruk for oppvarming. Hvorfor?

Den automatiske døren åpnet kun når det var nødvendig, og luftgardinen var med på å forhindre kald luft fra å trekke inn. Funksjoner som isolert glass og gode dørtetninger hjalp også godt til, og bidro til en svært energieffektiv skyvedør.

 

Kundeatferden endret seg ikke

I løpet av studien ble det ikke observert noen effekt på kundeatferden. Antall besøkende ble ikke funnet å være betydelig lavere med den nye automatiske inngangen, og det fikk heller ingen innvending på salget. Utover dette, ble den nye inngangsløsningen tatt godt imot av både kunder og ansatte. Shoppingopplevelsen og arbeidsmiljøet ble kraftig forbedret ved å redusere eksosgasser fra utsiden, trekk og støy som kom fra gaten.

Studien viser at det er fullt mulig å kutte kostnader med en automatisk dør, uten at det går på bekostning av kundeopplevelsen eller at butikken mister kunder. Det er kanskje på tide å bytte ut «åpen dør-filosofien» med automatiske dører.

CTA knapp gratis befaring assa abloy