Er inngangsdørene i bygget ditt sikre nok?

13.02.19 09:02

De viktigste faktorene for at at døren skal bli en suksess, er at døren passer inn i bygningen den står i og at den er energieffektiv. Det finnes imidlertid enda et område du bør ha kontroll på – nemlig hvor sikker døren er.

Når vi snakker om sikkerhet er det skallsikring – de ytre dørene, som vender ut av byggets indre og mot omverden – vi mener. 

Inngangsdører kommer i forskjellige sikkerhetsklasser, med forskjellige profiler og sikkerhetstiltak, som i ulik grad bidrar til å heve eller senke sikkerhetsnivået.

Du bør ikke undervurdere sikkerhetsbehovet ditt, og heller ikke undervurdere hvor viktig et sikkerhetssystem kan være. Bør du gå for et system med adgangskontroll eller er manuell lås sikkert nok for bygget ditt? Det er også viktig at du tenker over hva du vil vektlegge mest av design og sikkerhet, siden disse ofte kan havne litt opp mot hverandre.

Sikkerhetsklassen til døren spiller en viktig rolle

Dører kan plasseres i forskjellige sikkerhetsklasser. Vanlige inngangsløsninger har som regel ikke høyere klasse enn RC1, som vil si at døren skal tåle og kunne stå imot innbruddsforsøk hvor kroppsvekten brukes i form av slag, spark, løfting, riving eller skulderstøt. Er dørene dine i denne klassen? Da finnes det forbedringsmuligheter for sikkerheten; du kan nemlig få inngangsdører (skyve- og karuselldører) som overgår dette sikkerhetsnivået.

NS-EN 1627 definerer seks forskjellige sikkerhetsklasser, fra RC1 til RC6 (1 er lavest). Når det gjelder automatiske skyvedørssystemer, er RC2 det høyeste tilgjengelige nivået. Karuselldører kan leveres i RC3.

Automatiske skyvedørssystemer i klassen RC2 skal gi deg sikkerhet mot innbruddsforsøk med enkle verktøy som skrutrekker, tang og kile. Husk at sikkerheten ikke kun handler om å holde tyvene ute, men at målet er å forsinke dem nok til at politiet rekker å ankomme stedet.
 

Hvilke låsesystemer kan du velge mellom?

Den tradisjonelle måten å låse en dør på er ved hjelp av en manuell lås. Denne kan være helt enkel eller mer avansert, men det fjerner ikke det faktum at du manuelt må låse døren selv. Glemmer du å låse, kan du ha verdens dyreste lås og uvedkommende kan fremdeles ta seg inn uten problemer. Manuelle låser fordrer også at du har en vekter som går over og sjekker låsene etter stengetid og sikrer at alt faktisk er låst; det koster både tid og penger. Er låsene derimot elektriske, kan du programmere dem til å låse seg automatisk.

Adgangskontroll

Også for adgangskontroll ligger sikkerhetsforskjellen i om du har ordinære nøkler eller elektronisk adgangskort. Med elektroniske adgangskort kan du kontrollere og styre at kun de som har rettmessig tilgang til bygget slipper inn. Mister noen et adgangskort, kan du slette kortet fra en sentral slik at det ikke lenger har adgang til døren. De elektroniske løsningene i form av lås og adgangskontroll koster noe mer enn de ordinære og manuelle variantene. Du må selv avgjøre om det er verdt det, men med elektroniske løsninger trenger du i hvert fall ikke å bytte ut hele låssystemet om noen mister adgangskortet. Et nytt låssystem kan imidlertid koste hundretusenvis. Da er det greiere å betale en hundrelapp for et nytt nøkkelkort.

Sikkerhet og design

Sikkerhet og design kan være motstridende elementer i et dørperspektiv. Når du velger dør, står valget mellom rene glassdører uten profil, glassdører med tynn profil og glassdører med tykk profil. Generelt kan du si at jo tynnere profil døren har, desto mindre sikker vil den være. Det vil si at hvis du velger den tynneste profilen og kun tenker estetikk, vil ikke døren være like sikker som om du velger en tykkere profil. Sikkerheten øker i takt med tykkelsen på profilen, fordi tykkere profiler er mer robuste og du har mer å montere låser i.
 

Er det forskjell på sikkerheten til skyvedører og karuselldører?

I valget mellom skyvedør eller karuselldør er det flere faktorer som avgjør. De viktigste er som regel pris og hva dørens formål er. I sikkerhetsøyemed handler det om hvor mye motstand en dør gjør om noen prøver å bryte seg inn – altså hvor lang tid det tar for noen å bryte seg gjennom den.

Både skyvedører og karuselldører er bygget på de samme sikkerhetsprinsippene vi har nevnt over. En karuselldør er imidlertid av natur sikrere enn en skyvedør, fordi den vil ta lenger tid å bryte seg gjennom; du må ikke kun bryte deg gjennom ett skall, men hver av vingene. Dessuten kan den leveres i sikkerhetsklasse RC3 (NS-EN 1627), mens automatiske skyvedørssystemer er begrenset oppad til RC2.

Det finnes altså en rekke måter å gjøre inngangene i næringsbygget ditt sikrere. Se an behovet, og gjør de eventuelle endringene eller investeringene deretter!

New call-to-action