De 5 vanligste feilene som gjøres ved valg av automatiserte dører

10.10.18 09:46

Å velge den perfekte inngangsløsningen kan virke som en enkel oppgave. Men det finnes en rekke feller å gå i om du ikke søker råd hos profesjonelle. Går du i en av disse, kan trafikken av mennesker, varer og kjøretøy inn og ut av inngangene dine påvirkes negativt.

Så hva er de fem vanligste feilene folk gjør når de velger dør?

1. Bruker gamle råd

Du forsøker å skreddersy et gammelt råd til en ny dør. Du må innhente nye råd og ny veiledning til hver enkelt bygning og dør. Hvis ikke risikerer du uhensiktsmessige og mindre optimale løsninger.

2. Tenker ikke på bygget

Ignorerer du viktige hensyn, som hva slags type bygg du besitter, hvordan inngangen skal brukes, forventet trafikkflyt gjennom døren, miljø- og klimahensyn og brann- og sikkerhetskrav? Å overse disse hensynene, kan føre til at du har dører i bygget ditt som ikke oppfyller byggets behov.

3. Tenker ikke over når døren skal brukes

Du glemmer å vurdere hvordan døren skal fungerer på ulike tidspunkt av døgnet. Trenger døren kun adgangskontroll om natten, eller trenger den det til alle tider av døgnet?

4. Sjekker ikke standarder

Glemmer du å sikre at nye dører oppfyller de nødvendige EN-standardene og lokale byggeforskrifter, kan det fort bli dyrt hvis du i etterkant innser at du har bommet og må kjøpe inn nye dører enda en gang, som holder standardene.

5. Fokuserer kun på hva døren koster

Fokuserer i størst grad på forhåndskostnader, altså hva døren koster å kjøpe og installere, og glemmer å vurdere levetidskostnadene. Dette er en stor felle. Velger du en billig lavkvalitetsdør, vil levetidskostnadene komme tilbake og bite deg i form av høyere strømkostnader, drift, vedlikehold og nedetid. Da bør du heller investere i en god og dyrere dør (med serviceavtale), som har lavere levetidskostnader.

Det viktigste du gjør når du skal ha en ny dør, er å sette deg godt inn i hva du faktisk behøver, og at du søker hjelp hos eksperter som kan gi deg gode råd.

CTA knapp gratis befaring assa abloy