7 tips til å gjøre kontorbygget ditt attraktivt for leietakere

08.01.19 16:30

For å tjene penger som eier av næringsbygg, er du avhengig av å ha leietakere. Men hvordan kan du gjøre bygget ditt attraktivt, slik at du slår konkurrentene i kampen om dem?

For å finne ut hvordan du skal vinne leietakerne, må du først finne ut hva som gjør et bygg attraktivt for dem. Dette varierer så klart fra bransje til bransje. Eier du et lagerbygg, må du vite hvilke industriporter som er best, og eier du et kjøpesenter, må du ha kunnskap om flere inngangsløsninger. Men det finnes noen viktige punkter, som begge disse eksemplene bør følge.

Dette gjør bygget ditt attraktivt

Det er hovedsakelig to ting som gjør bygget ditt attraktiv ved siden av lokasjon, og dem skal vi ta en titt på nå.

Fornøyde ansatte i møte.

Funksjonalitet

Inngangsløsningene dine må være funksjonelle; de må passe til oppgavene de er ment for. Du setter for eksempel ikke opp en glassdør i en vaskehall eller i et verksted hvor det trengs ekstra robuste dører. Du må tilpasse typen inngangsløsning til bygget den skal være i.

Økonomi

Lave faste kostnader gjør bygget ditt attraktivt, siden leietakerne får mer bakt inn i leieprisen. Med riktig inngangsløsning kan du senke energikostnadene betraktelig, og det utgjør en stor del av driftskostnadene.

Det første du må gjøre, er å finne en dør som passer til bygget den skal stå i. Videre finnes det flere løsninger som bidrar til å senke strømregningen:

  1. Tettelister: Tight seal er et system som gjør at uønsket trekk i inngangspartiet reduseres med inntil 60%.
  2. Sensorer: Retningsstyrte sensorer (se video under) får dørene til å åpne seg kun når kunden skal inn i butikken, ikke når tilfeldige forbipasserende går forbi, eller når kunder blir stående i inngangspartiet. Dørene lukkes og åpnes når de skal, slik at trekk reduseres.
  3. Profilsystemer: Ved å velge inngangsløsninger med profiler som ikke bare er konstruert for å redusere trekk, men også for sikkerhet, vil totaløkonomien i ditt bygg bli bedre.
Retningsgivende sensor 3

 

Disse tre punktene bidrar sterkt til å senke energikostnadene i bygget ditt; mindre trekk tilsvarer mindre energi brukt til å enten varme opp eller kjøle ned lokalene. Har du disse tre på plass, vil bygget ditt være langt mer attraktivt enn uten.

Design

Fasaden og døren er det første som møter deg når du skal inn i et nytt bygg. Dørens oppgave er ikke bare å være funksjonell; den skal også designmessig passe til bygget. Tenk derfor nøye gjennom hva slags type design du ønsker. Hva er det som tiltrekker leietakere, og hva er det som ikke gjør det?

Finn en helhetsleverandør

Et siste, men vel så viktig punkt: Når du skal velge inngangsløsning bør du velge en helhetsleverandør. Hva vil det si? Det er en leverandør som kan dekke alt når det kommer til inngangsløsninger, ikke bare inngangsdøren på fremsiden av bygget. Har du lager på baksiden? Ja, da bør leverandøren din ha løsninger for dette også. I tillegg er du et skritt foran om du finner en leverandør som kan gjøre service på alle dørene dine, til og med dem som ikke er av leverandørens eget merke.

CTA knapp gratis befaring assa abloy