Hva er en hurtigport?

04.04.18 15:17

Hurtigporter kan forbedre effektiviteten, sikkerheten og hygienen i omgivelser som krever hyppige åpninger og lukninger.

Som navnet tilsier, har hurtigporter høy driftshastighet. Rask åpning og lukking av porten skaper høy effektivitet og flyt på arbeidsplassen, samtidig som ulike soner holdes adskilt. Det kan være nyttig for å holde ulike miljøer adskilt av hygieniske hensyn, eller for å hindre store varme- eller kuldetap.

Hurtigporter er som regel tilgjengelig i flere ulike størrelser, og passer for flere bruksområder; alt fra produksjonslokaler, matvarebutikker og til bruk i renrom benytter hurtigporter.


Spar kostnader

I løpet av en ordinær arbeidsdag kan en port åpnes og lukkes flere hundre ganger. Det kan potensielt føre til store energitap og høye strømregninger – spesielt i lokaler der det er høye temperaturforskjeller mellom rommene. Bruker du en hurtigport i slike tilfeller holder du energikostnadene til et minimum; porten åpnes i høy hastighet, og går hurtig ned ved endt bruk.

Les også: Hva koster (egentlig) en industriport?

Hvilke funksjoner finnes?

Som regel leveres hurtigporter med forsegling for å beskytte mot trekk, fuktighet og skitt. De kan også utstyres med avanserte sikkerhetssystemer for å ivareta sikkerheten til varene og de som ferdes rundt porten.

De beste portene i klassen reparerer seg selv ved en eventuell påkjøring eller ytre påkjenning. Det vil si at porten føres automatisk tilbake i skinnene ved neste åpning – en veldig nyttig funksjon når uhellet først er ute.

Les også: Hva slags industriport trenger du til ditt prosjekt


De aller fleste hurtigporter på markedet er bygd for å takle høy bruk og påkjenninger. Velger du en slik port, gjør du et valg for fremtiden. Kjøper du i tillegg en god serviceavtale med utvidet garantitid, vil porten vare enda lenger.

Adkomstløsninger: En ordliste. Korte og konsise forklaringer på ord og uttrykk som brukes i bransjen