Hva innebærer de ulike vindklassene?

12.04.18 08:48

Norge er et værutsatt land. Skal løsningene du benytter stå imot vær og vind, er det avgjørende at du velger riktig produkt med tanke på de ulike vindlastene som kan oppstå.Last ned Adkomstløsninger: En ordliste 
Produsentene er pålagt, i henhold til NS-EN 13241, å merke porten med vindklassen. Dette skal tydeliggjøres på selve porten eller i aktuell dokumentasjon. Vindklassen forteller enkelt og greit hvor mye vind en port tåler. Under følger et oppsett på de ulike klassene hvor det videre refereres til vindlast i meter per sekund:

 • Vindklasse 1
  Tåler vind opp til 21,9 m/s. Tilsvarer storm og et Beaufort-nummer på 9.

 • Vindklasse 2
  Tåler vind opp til 28,3 m/s. Tilsvarer sterk storm og et Beaufort-nummer på 10.

 • Vindklasse 3
  Tåler vind opp til 35,8 m/s. Tilsvarer meget sterk storm og et Beaufort-nummer på 12.

 • Vindklasse 4
  Tåler vind opp til 40,0 m/s. Tilsvarer orkan og et Beaufort-nummer på 13.

 • Vindklasse 5
  Tåler vind opp til 56,6 m/s. Tilsvarer orkan og Beaufort-numre fra 16–17.

Vindklasse 2 og 3 er som regel standard på industriporter, avhengig av bredden. Portleverandøren har undersøkelsesplikt og bør vite kravene, men trenger du en port for klasse 4 og 5 skader det ikke å presisere dette overfor leverandøren.

Les også: Derfor bør du ta miljøaspektet på alvor når du bestiller industriport

Ta høyde for lokale forhold

Norske kommuner har en egen referansevind som oppgis i meter per sekund. Kommuner som ligger i kyststrøkene er som regel mer utsatte enn innlandet og har derfor høyere referansevind.

Det er også svært viktig å ta hensyn til byggets plassering, og hvordan det er orientert med tanke på vær og vind. Ifølge Yr.no kan vindkastene bli så mye som 1,4 ganger sterkere enn gjennomsnittsvinden. Det skyldes faktorer som vindens retningsvariasjon og hvilken overflate vinden blåser over. Husk derfor å inkludere slike faktorer i beregningene; de kan være utslagsgivende for hvilken vindklasse du bør bestille.

Adkomstløsninger: En ordliste. Korte og konsise forklaringer på ord og uttrykk som brukes i bransjen