IoT - Vi åpner dørene til en digital verden

20.10.20 10:30

Tingenes internett eller The Internet of Things (IoT) er fremtidens teknologi. Men hva er det?

Smart snakk

Du har sannsynligvis hørt begrepet ‘tingenes internett’ (IoT), men hva betyr det egentlig? I hovedsak omfatter IoT et nettverk av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data. IoT henviser til bestemte, hverdagslige ‘smarte’ enheter - telefoner, TV-er, høyttalere og termostater - utviklet med innebygd internettforbindelse og kraftige dataanalytiske evner.

Disse smarte enhetene fanger opp, lagrer, deler og tolker data for å tilpasse, endre atferd og innstille svarene deres basert på hva de lærer. Det er denne tilkoblingen som holder nøkkelen og kan åpne dører for tilsynelatende uendelige muligheter for fremtiden.

Kort sagt forbinde den fysiske verdenen med den digitale.

Hvorfor IoT betyr noe

Tilkoblede maskiner og gjenstander gir potensialet for det mange kaller en 'fjerde industrielle revolusjon'. Det er allerede flere sammenkoblede ting enn mennesker i verden. Det er spådd at innen 2025 vil 75 milliarder IoT-enheter eller ‘ting’ være koblet til. Evnen til å samle informasjon, analysere den og lage en handling har enorme implikasjoner for alle deler av livene våre, ikke minst næringslivet.

Mange er enige om at IoT gjør oss mer effektive i hvordan vi gjør ting. Det kan spare oss for tid og penger, samtidig som selskaper, regjeringen og offentlige myndigheter kan tenke nytt om hvordan de leverer tjenester og produserer varer. Innenfor industrielle applikasjoner, for eksempel, kan sensorer på produktlinjer øke effektiviteten og redusere avfall og utslipp.

Tilkoblede inngangsløsninger

For ASSA ABLOY Entrance Systems betyr IoT et nettverk av tilkoblede dører for å samle inn og utveksle data mellom vårt selskap, våre kunder og også våre serviceteknikere. For våre kunder betyr dette å bruke datainnsikt samlet fra våre tilkoblede produkter for å hjelpe dem med å ta forretningsavgjørelser basert på informasjon, for eksempel å bruke eksisterende trafikkmønster for å legge til rette for en bedre flyt av mennesker og varer gjennom et nettsted; eller bruke sanntidsdata for å overvåke og optimalisere energibruken.

ASSA ABLOYs tilkoblede dører og inngangsløsninger vil også forbedre mange aspekter av tjenestene vi tilbyr. Disse inkluderer høyere serviceeffektivitet med forebyggende vedlikehold, enklere TCO-styring og redusert driftsstans, samt prediktiv vedlikehold og mer detaljert forretningsinnsikt som vi kan bruke for å hjelpe kunder med å videreføre virksomheten.

Vår oppgave er å gjøre våre tilkoblede produkter til en essensiell komponent i enhver bygning, og å gi sanntidsinnsikt for en serviceopplevelse i verdensklasse.

Finn ut mer om ASSA ABLOYs planer for tilkoblede dørløsninger:

ASSA ABLOY Insight