6 grunner til å modellere med reelle BIM-objekter

13.06.19 15:48

Med produktspesifikke BIM-objekter kan du modellere tett opp mot virkeligheten. Det kan det være mye å vinne på.

Noe av det beste med BIM, er at det lar deg designe svært virkelighetsnære modeller. Likevel velger mange å bruke generiske objekter når de prosjekterer. Her kommer seks gode grunner til å modellere med ekte vare.

1. Opplev en virkelighetsnær bygningsmodell

VR og AR er etter hvert blitt vanlige verktøy for arkitekter og ingeniører. 3D-modeller av bygg kan dermed oppleves, til forskjell fra tidligere, da vi selv måtte tolke 2D-tegninger etter beste evne.

VR kan gi deg god forståelse for et bygg, selv med en helt enkel 3D-modell. Det er imidlertid først når de produktspesifikke BIM-objektene settes inn, at modellen gir en pålitelig fornemmelse av hvordan sluttproduktet vil oppleves og se ut.

Vi tilbyr høyoppløste 3D-BIM-objekter av alle våre dører og industriporter til fri nedlastning. Objektene reflekterer alle de egenskapene produktene våre har i virkeligheten; hver enkelt dør eller port kan dermed konfigureres og tilpasses bygget. For eksempel er det en smal sak å endre plassering av håndtak eller slagretning.

ASSA-BIM-ObjectsHovedinngangen bør ikke overlates til tilfeldighetene.

2. Reelle objekter kan holde modellen oppdatert

Store byggeprosjekter kan pågå over lang tid. Hvis du knytter reelle BIM-objekter til bygget, kan de holdes i live så lenge modellen er i bruk.

En virtuell dør eller port fra ASSA ABLOY Entrance Systems (AAES) ligger på bimobject.com, en database som alltid er oppdatert med de siste produktspesifikasjonene.  Objekter som ligger på bimobject.com er tilkoblet en «Single Source of Truth» gjennom BIMobject® Cloud. Det vil si at objektene kun er tilgjengelig for nedlastning fra én server, det finnes kun én versjon av objektet, og produktendringer som gjøres sentralt vil være tilgjengelige for alle. Dette fører til færre misforståelser og mindre material-, tid- og pengebruk.


Hvis du har spørsmål om et objekt eller produktløsning, kan du henvende deg til våre lokale arkitektkonsulenter. Kontaktinformasjonen finner du på BIMobjects-portalen.

3. Simulering, testing og optimalisering krever presise data

BIM har gjort det mulig å simulere det meste. I tillegg til tverrfaglig kollisjonskontroll er dagslys, energibruk, miljøpåvirkning og støy vanlige designkriterer.

Bygg underlegges stadig strengere ytelseskrav. Innen BREEAM og andre sertifiseringer, vil alle bestanddeler spille en rolle. Automatiske dører og porter er ekstremt viktig for å oppnå et energieffektivt bygg med optimal flyt av personer og varer.

Det vil derfor være viktig å gjøre simuleringer med utgangspunkt i reelle dører og porter, og et BIM-objekt fra AAES inneholder alle relevante karakteristikker. Reelle objekter gjør at ytelser og materialbruk kan analyseres med større nøyaktighet. En modell som er rik på informasjon kan dessuten gjøre arbeidet med beskrivelser lettere.

4. Oppdaterte produktdata gir forbedret kommunikasjon

Produsenter kan ved et tastetrykk formidle oppdaterte produktdata til hele databasen. Det gjør at ingen opererer med utdaterte bygningsdata. Slik forebygger du misforståelser.

For eksempel: Alle produkter fra AAES er bevegelige, med dørblad og/eller armsystemer. Automatiserte, bevegelige bygningsdeler kan kollidere med andre bygningsdeler, så det er en stor fordel at alle kan føle seg trygge på at de dørene og portene som ligger i modellen, til enhver tid er oppdaterte og reelle.

Door-BIM-Object

5. Produsenter og arkitekter kan samarbeide om et bedre bygg

Arkitekter og produsenter kan samarbeide mye tidligere dersom det brukes reelle produkter i modellen. Tilpasninger skjer med utgangspunkt i et rikt objekt, ikke bare i en generisk utgave.

Vi har samlet alle våre BIM-objekter på samme side. Det gjør det enkelt for deg å finne nøyaktig den døren eller porten du trenger. BIM-objektene er dessuten utstyrt med det du trenger å vite hva angår automatisering – enten det gjelder persontrafikk, industriporter i alle former eller dockingløsninger for effektive logistikkbygg.

6. Du får alt på ett sted – til glede for driftsavdelingen

Vi har mange kunder med samarbeidsavtale når det gjelder service og vedlikehold. Dette er kunder som gjerne bestiller av oss flere ganger; det er praktisk å bare kunne legge til nye dører og porter i den eksisterende vedlikeholdsporteføljen.

Når byggeprosjektet er ferdigstilt, har driftsavdelingen stor nytte av at alle dører og porter er samlet i BIM-modellen. Alle våre produkter er nemlig underlagt servicekrav i henhold til gjeldende normer (EN 16005, Maskindirektivet m.fl.), og driftsavdelingen vil varsles fra sentralt hold når det er på tide med periodisk vedlikehold. Det samme gjelder hvis det mot formodning skulle oppdages en feil på noen av produktene våre, og det skulle være nødvendig å kalle tilbake eller utbedre noe. 

 

Adkomstløsninger: En ordliste. Korte og konsise forklaringer på ord og uttrykk som brukes i bransjen.