Smittevern og adgang: Inngangsløsningers kritiske rolle i helsesektoren

08.07.20 11:33

Inngangsløsninger kan spre – eller forhindre – smitte.

Helsevesenet skal holde sine pasienter, ansatte og besøkende så trygge som mulig. Inngangsløsninger spiller en avgjørende rolle i å ivareta hygiene, sikkerhet og tilgjengelighet – enten det gjelder publikums adgang til sykehuset eller klinikken, eller måten personalet samhandler og beveger seg gjennom bygget på. Ikke minst er ambulansetjenesten og øvrig logistikk avhengige av funksjonelle inngangssystemer og lasteområder.

Med stadig nye krav til sikkerhet, kombinert med uforutsigbar og varierende aktivitet som er typisk for helsebygg, er modernisering av dør- og dockingssystemer et viktig ledd i å forbedre den generelle effektiviteten og ytelsen.

 

Den rette inngangsløsningen hindrer smitte

Dører kan fort bli kilder til smitte dersom de krever manuell håndtering. Personlig hygiene er naturligvis viktig i alle scenarier, men berøringsfrie adgangsløsninger kan eliminere mye av smitterisikoen – spesielt i områder med strenge smitteregimer. 

Hermetiske skyvedører og skyvedører med TightSeal er tilpasset kritiske miljøer som operasjonssaler og intensivavdelinger. Disse løsningene er foretrukket av helseaktører over hele verden og er ideelle for å opprettholde sterile soner og infeksjonskontroll. Dedikerte renrom krever egne løsninger, for eksempel høy-ytelsesporter (hurtigporter) med overflater som er lette å rengjøre.

Automatiske skyvedører sørger for ideell adkomst til bygget, fordi de opprettholder flyten inn og ut av et anlegg – selv ved varierende trafikk. Karuselldører (svingdører) er et annet godt alternativ når luftstrøm og klimakontroll har prioritert. Når i tillegg plass er en faktor, som i akuttmottak og -avdelinger, gir både automatiske dører og karuselldører maksimal bekvemmelighet og rask transport av pasienter og senger.

 

Effektiv og trygg utrykning? Velg riktig port

Effektiv adkomst for utrykningskjøretøy er viktig for rask respons, men kjøretøyene må også kunne oppbevares trygt. Robuste leddheiseporter sikrer personell og materiell, samtidig som de hindrer varmetap og er plassbesparende.

Andre viktige kjøretøy i helsevesenet er logistikkjøretøy og varebiler, som begge krever dedikerte lasteområder som er tilpasset de aktuelle oppgavene. Pålitelige og optimaliserte lasteløsninger, som dockingsystemer og lasteramper, sikrer rask flyt av varer til og fra et medisinsk anlegg. 

 

Det lønner seg å modernisere inngangsløsningene

Det er flere fordeler forbundet med å modernisere innganger og dører. Den riktige inngangsløsningen stopper uvedkommende, gir beskyttelse mot elementene og ivaretar pasientsikkerheten.

Automatiserte dører, karuselldører og hurtigporter spiller også en viktig rolle for inneklimaet, ved at de bidrar til å opprettholder behagelige temperaturer hele året. Dette kan igjen redusere belastningen på varme- og klimaanlegg, noe både miljøet og bunnlinjen nyter godt av.

Automatiske dører og inngangssystemer er avgjørende for sikker adgang og opprettholdelse av hygiene. Automatisk og berøringsfri drift bidrar til å minimere forurensning og smittespredning. Dermed er det også viktig å sørge for å få på plass en vedlikeholdsplan med serviceteknikere som står klare til å hjelpe.

Ved å unngå driftsstans for automatiserte inngangssystemer, kan helseaktører ivareta generell hygiene og styrke sikkerheten til pasienter, ansatte og besøkende.

 

New Call-to-action