Derfor bør du ta miljøaspektet på alvor når du bestiller industriport

07.02.18 11:05

Du har sikkert hørt at du bør velge miljøvennlige produkter, men vet du hvorfor?

Det heter at en kjede ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd. Hvis målet er å spare energi og kostnader, er det svært viktig at du velger portløsninger som passer formålet. Her ser vi på hvorfor du bør velge miljøvennlige løsninger, og noen signalbygg som kan være til inspirasjon.

Les også: Hva bør du tenke på før du bestiller en industriport?

Trendy – og lønnsomt

Flere arkitekter og byggherrer etterspør miljøvennlige bygg. Det er det flere grunner til: For det første har folk flest blitt mer miljøbevisste; det ligger rett og slett litt prestisje i å sette opp bygg som er energieffektive.

For det andre har miljøsertifiserte bygg en økonomisk fordel ettersom sertifiseringene kan øke verdien på bygget, og dermed gi høyere salgs- og/eller leieinntekter. Slike bygg er også kostnadsbesparende ettersom energibruken er lavere.

Eksempler på slike prosjekt er Bane Nors oppføringer i Schweigaards gate 33 i Oslo, og Powerhouse Kjørbo Sandvika – begge sett på som signalbygg innenfor segmentet. Disse prosjektene benytter industriporter, dører og vinduer som sparer energi og reduserer trekk i bygget, noe som øker komforten.

Du bidrar til et bedre miljø

Vi nevnte ovenfor at miljøvennlige porter er med på å spare energi, men det er viktig å huske på at gevinsten ikke bare er økonomisk. Jo mindre energi byggene våre bruker, desto mindre energi trenger vi å produsere. Bygger du energieffektivt vil det derfor redusere utslipp og bruken av naturressurser.

Miljøvennlige porter sparer også miljøet for giftige stoffer og materialer. I tillegg bruker mange av disse løsningene gjenbrukte materialer. Det bidrar til å redusere avfall.

Les også: Hva koster (egentlig) en industriport?

Igjen kan vi trekke frem Powerhouse Kjørbro som over livsløpet skal produsere mer energi enn det bruker, noe som åpenbart er positivt for miljøet. De fleste forbinder nok miljøvennlige bygg med nybygg, men Powerhouse er faktisk et rehabiliteringsprosjekt. Det viser at det er mulig å gjøre eldre bygg energieffektive så lenge løsningene som brukes er gode nok.

Dersom du er usikker på om industriportene du vurderer er miljøvennlige, kan du enkelt ta kontakt med leverandøren og etterspørre miljøsertifiseringer. Vi anbefaler også at du undersøker hvordan kjemiske og farlige materialer behandles og merkes, og slik forsikre deg om at brukerne av bygget ikke blir utsatt for kjemiske materialer. Har leverandøren et godt miljøfokus, vil dette være ganske enkle forespørsler å svare på.

Sjekkliste: Dette bør du ha kontroll på i byggeprosjektet. Trykk på knappen for å laste ned sjekklisten.