Ingen legger merke til dørene i Trondheim kunstmuseum

22.10.20 10:01

Store dører som skal synes minst mulig? Ikke noe problem.

Da Trondheim kunstmuseum inviterte ASSA ABLOY Entrance Systems på befaring i 2018, var diskresjon og funksjon hovedmålene. I et kunstgalleri er det naturligvis om å gjøre å vise frem kunsten, ikke alt rundt. 

Museet trengte fire automatiske dører til galleriet; primært for å opprettholde et kunstvennlig klima, sekundært for å sluse de besøkende rundt i galleriet. 

Servicerådgiver Daniel Næss skjønte fort hvilke dører han skulle anbefale, men det var ikke åpenbart hvordan de skulle plasseres. Dobbellaminerte dører på 150 x 300 cm og 200 kg per stykk, er ikke noe du setter hvor som helst. Spesielt ikke når poenget er at de skal være minst mulig iøynefallende. 

Men – det skulle nok en gang vise seg at du kan klare det meste med et godt team. 

 

Diskré dører som opprettholder klimaet

 

– Det ble en litt merkelig bestilling. De hadde ikke tenkt på klimasoner i dette huset, og vi visste ikke helt hvordan skulle vi løse det. Vi landet etter hvert på at vi trengte fire dører, men det var en tricky utfordring å tilpasse det hele til lokalet, forteller Per Christian Jørstad. 

Jørstad er driftstekniker i Trondheim kunstmuseum, og var involvert fra bestilling til innregulering av de fire dørene. Da han og kollegaene kontaktet Daniel Næss fra ASSA ABLOY Entrance Systems, visste de omtrent hva de trengte, men ville gjerne ha innspill fra en med inngående kjennskapen til produktene. 

 

– Jeg ble invitert på befaring, og diskuterte ulike løsninger med kunden, sier Næss og fortsetter: – Det var ikke aktuelt med noen av standardproduktene, men vi så jo at det var muligheter dersom vi var litt kreative. Tilpasninger av rammeverket måtte til, det er tunge saker dette her. Heldigvis hadde kunden noen kyndige snekkere på laget.

De driftige snekkerne ved kunstmuseet lagde skjulte føringsveier for to av dørene. Nå forsvinner disse dørbladene – SL500-dører på 150 x 300 cm – inn i veggen ved åpning. De to andre, av samme type, er utenpåliggende. 

 

ASSA-trondheim-kunstTrondheim-kunstmuseum

To av dørene er utenpåliggende, og to går inn i slisser i veggene.


Hva er bedre enn fire velfungerende dører? Fem.

Da Jørstad og de andre på museet så at SL500-dørene fungerte som de hadde håpet, ble de oppmerksomme på enda et rom som kunne ha bruk for en automatisk dør, nemlig «Verkstedet» – barnas eget område i museet.

Rommet ligger separat fra galleriet, med inngang fra resepsjonen. Da Næss fikk forespørselen, skjønte han straks at dette dreide seg om en noe enklere leveranse. 

Døren ble levert i samme utførelse som de fire andre, og også denne gangen gikk installasjonen smidig. Dette med utførelsen kan ha mye å si. Dørene er selvfølgelig ikke hovedattraksjonen, men Jørstad bekrefter at estetikken er viktig i et bygg som dette.

 

– Her skal ikke dørene stikke seg ut, påpeker han. 

 

unnamed7Vink

 

 

 

 

 

Til venstre: «Verkstedet» – barnas eget rom i museet – har fått en egen SL500-dør.
Til høyre ser du den bevegelsesaktiverte «Vink»-bryteren.

 

Styringssystemet er avgjørende for god flyt

Hva er vel estetikk uten funksjonalitet? 

De fire dørene i galleriet er styrt av en radar som åpner i én retning, men som ikke tillater retur. Dette har ikke minst vært til god hjelp for å ivareta smittevern gjennom 2020. Dessuten hjelper det på flyten i lokalet.

 

– Vi vil jo helst at de besøkende skal følge utstillingen slik den er lagt opp, påpeker Jørstad. 

Radar er imidlertid ikke alltid en heldig løsning. Når det gjelder innganger til rom som «Verkstedet», som ligger i områder med mye persontrafikk, vil hver forbipassering utløse åpning. Det kan både føre til forstyrrelser, trekk og unødig slitasje på mekanikken. 

Døren til «Verkstedet» åpnes derfor ved hjelp av en håndbevegelse, takket være vår populære bryter «Vink»

Alt i alt ble dette et svært vellykket prosjekt, og både Jørstad og Næss er fornøyde med sluttresultatet. Vi spurte Jørstad om han kunne gjøre seg noen refleksjoner om hva som er viktig å tenke på for andre som har behov for stedstilpassede dørløsninger.

 

5 suksesskriterier for å lykkes med spesialdører

Etter å ha tenkt seg om litt, trakk han frem følgende fem suksesskriterier: 

  • Planlegging er det viktigste. Ha en leverandør som kommer på befaring og ser hvordan det ser ut på plassen. Legg en strategi for styring: Radarer, brytere og annet utstyr. 
  • Legg opp til et tett samarbeid mellom leverandører og håndverkere. 
  • Logistikk – ha en plan. Dette er skikkelig tunge objekter, og du må ha verktøy, hjerner og muskler tilgjengelig. 
  • Allier deg med kyndige fagfolk. Er det behov for stedstilpasning, bør du ha tilgang på folk som kjapt kan gjøre de nødvendige grepene. 
  • Vær forsiktig med dørenes ytterpunkter. Disse dørene er store og tunge, og de får  høyt moment ved flytting. Da er det lett å slå av noen hjørner. I så fall må hele døren byttes. 

Ellers minner vi om at du alltid må huske egnet verneutstyr, som vernesko, hjelm og hansker.  

Da gjenstår det bare å si tusen takk til Per Christian og resten av Trondheim kunstmuseum. Vi kan varmt anbefale en tur til det flotte galleriet deres. 

 

CTA knapp gratis befaring assa abloy