U-verdi er bare ett av mange viktige hensyn innen bygg

24.10.19 15:30

Energieffektive bygg er fremtiden, og stadig flere prosjekter tøyer grensene for hva som regnes som miljøvennlig. Arkitekter og prosjektledere bør kjenne til forskriftene og hva som kjennetegner miljøvennlige bygg, men det er ikke alltid tilstrekkelig.

 Ja, U-verdier og sertifiseringer er viktig, men hvis du virkelig vil skape energieffektive bygg, bør du gå forbi kravene og forstå byggets behov og bruksområder. Hvordan løsningene brukes i praksis, vil til slutt være avgjørende for byggets energiforbruk.

Så, la oss ta en titt på hvilke faktorer du bør tenke på når du velger portløsninger for prosjektet.


Åpningshastighet

Det nytter ikke med en imponerende U-verdi om porten er åpen til enhver tid. Åpningshastigheten påvirker energieffektiviteten i høy grad. Faktisk kan du i mange tilfeller spare 10–15% i energiforbruk om du øker åpningshastigheten med så lite som 0,75 m/s. Ja, porter med høy hastighet kan koste mer, men det vil som oftest være besparende for miljøet.

Les også: Hva slags industriport trenger du til ditt prosjekt?
 

Åpningsmekanisme

Åpningsmekanismen du velger vil spille inn. Du kan benytte en rekke ulike løsninger: Alt fra fotoceller til fjernkontroll og radar tilbys av leverandørene. Hvilke mekanismer som vil være mest miljøvennlig avhenger av behov, men målet er også her å minimere åpningstiden. Det kan blant annet oppnås ved å unngå unødvendige åpninger, altså at porten åpnes uten at det faktisk er behov for passeringer. Dette skjer typisk med bevegelsessensorer som feilaktig registrerer aktivitet.

Vindusløsninger

Mange velger å bygge fasader av glass og ønsker at porten skal følge samme stil. For å sikre god isolasjonsevne, velges det gjerne glass med lav U-verdi. Problemet med slike typer glass er at de er tunge og øker slitasjen på portbladet og motoren. Det kan gå utover portens tetthet og åpningshastighet. I tillegg vil slitasjen forkorte portens levetid, og du må skifte deler oftere og øke serviceintervallet. Det kan med andre ord bli en kostbar løsning, også for miljøet.
 

Tetninger rundt porten

Sørg for at porten monteres med gode tetninger i bunn, topp og sider. Her gjelder samme prinsippet som med åpningshastigheten: Det nytter ikke å benytte varmeisolerende og tette materialer, om tettingene rundt porten ikke skiller inneklimaet fra uteklimaet på en god måte.

Vurder løsninger tilpasset bruk

Redusert åpning og dag/natt-løsninger kan være med på å redusere energiforbruket. Ved redusert åpning stopper porten ved en viss høyde, slik at åpningstiden og åpningsarealet reduseres, og dermed energitapet. Denne løsningen er hensiktsmessig på steder der det er en høy frekvens av passeringer med lav høyde, altså der portens fulle høyde kun utnyttes unntaksvis.

Les også: Derfor bør du ta miljøaspektet på alvor når du bestiller industriport

Dag/natt-løsninger brukes som oftest for å øke sikkerhet for porter som har en høy passeringsfrekvens på dagtid. Portens nattløsning kan også bidra til å øke isolasjonsevnen om natten, uten at det trenger å gå på bekostning av passeringsfrekvensen på dagtid.


Adkomstløsninger: En ordliste. Korte og konsise forklaringer på ord og uttrykk som brukes i bransjen